Zajęcia ruchowe

Każdy dzień w Zielonym Smoczku to także okazja do zabawy i aktywności ruchowej. Organizowane przez nas zajęcia ruchowe łączą w sobie elementy muzyki, rytmiki i gimnastyki. Celem zajęć jest doskonalenie kondycji ruchowej, kształtowanie prawidłowej postawy oraz rozwój równowagi, zręczności i koncentracji. W trakcie zabaw ruchowych wykorzystywane są rozmaite pomoce stymulujące wyobraźnię przestrzenną, uwagę oraz wszechstronny rozwój motoryczny Dziecka.

tańczące dzieci

Rytmika

Nasze zajęcia rytmiczne to nauka tańca, śpiewu i poznawanie różnych instrumentów oraz gatunków muzycznych. Dzieci, uczestnicząc w zajęciach, rozwijają wrażliwość słuchową i koordynację ruchową. Uczą się również tworzenia muzyki i ekspresji poprzez taniec. W trakcie zajęć rytmicznych wykorzystywane są również elementy muzykoterapii, ułatwiające osiągnięcie relaksu fizycznego i odprężenia psychicznego.

 

 

Zabawy swobodne

Obok zajęć zorganizowanych znajdujemy też czas nas na zabawy swobodne, w czasie których Dzieci mają możliwość kształtowania własnych zainteresowań i spędzania czasu w ulubiony sposób. W trakcie zabaw swobodnych Dzieci ćwiczą również małą motorykę, umiejętności konstrukcyjne oraz kompetencje społeczne.

 

 

Zajęcia muzyczne

Zabawy muzyczno-ruchowe rozwijające wrażliwość słuchową; nauka piosenek i tańców; zabawy z prostymi instrumentami - poczucie rytmu i tworzenie improwizacji muzycznych.

Gimnastyka "Smoczka"

Zajęcia ruchowe (metoda Weroniki Sherborne); zabawy pozwalające poznać możliwości swojego ciała; nabywanie sprawności ruchowych; zabawy pozwalające poznać przestrzeń i dzielić się z nią; uczące nawiązywanie kontaktów za pomocą ruchu i dotyku; zabawy z chustą animacyjną i kocem; orientacyjno-porządkowe; naśladowanie; bieżne z podskokami oraz czworakowaniem.