Zajęcia intelektualne

Zajęcia intelektualne w Zielonym Smoczku to przede wszystkim nauka przez zabawę. Dzieci, biorąc udział w dostosowanych do wieku aktywnościach - rozrywkach i grach, doskonalą umiejętności rozwojowe i poznawcze. Zajęcia, które pomagają w kształtowaniu umiejętności spostrzegania, różnicowania i kategoryzowania, pomagają wykształcić niezbędne kompetencje. Poszerzając zasób słownictwa, Dzieci ćwiczą także mowę i doskonalą swoje umiejętności werbalne.

dziewczynka o blond włosach

Rozwój mowy

Nasze zajęcia ukierunkowane są również na rozwój mowy. Zajęcia łączące w sobie elementy logopedii i rytmiki wspierają prawidłową artykulację. Poprzez wspólne odkrywanie świata poszerzamy też dziecięcy zasób słownictwa.

Poznawanie świata

Każdego dnia w naszym żłobku Dzieci poznają świat. Stymulujemy ich wszechstronny rozwój poprzez różnorodne pomoce dydaktyczne. Biorąc udział we wspólnych zabawach, Dzieci doskonalą umiejętności logicznego myślenia, trenują pamięć i postrzeganie, z jednoczesną korzyścią dla rozwoju społeczno-emocjonalnego. Poprzez zabawy grupowe Dzieci uczą się funkcjonowania w społeczeństwie i nabywają kompetencje niezbędne dla dobrej komunikacji.

Zajęcia rozwijające mowę

Zajęcia wspomagające rozwój mowy i myślenia oraz kształtujące umiejętności społeczne; zajęcia poprawnej mowy - poszerzenie zakresu słownictwa; nauka wierszyków, rymowanek i zabawy paluszkowe; słuchanie bajek, wierszy, zagadek; oglądanie ilustracji; rozwijanie spostrzegawczości, uwagi, pamięci, ciekawości i samodzielności.