Zajęcia edukacyjne

Celem organizowanych w żłobku zajęć edukacyjnych jest wszechstronne wspomaganie rozwoju Dzieci. Poprzez stymulację pamięci, wyobraźni i kreatywności, Najmłodsi rozwijają swoje talenty, zainteresowania i zdolności. Mają również możliwość zdobywania nowych, stosownych do etapu rozwojowego umiejętności.

Urozmaicony program zajęć edukacyjnych rozbudza naturalną ciekawość Dzieci i pozwala im odkrywać świat w miłym i bezpiecznym otoczeniu. W trakcie zajęć edukacyjnych Dzieci, angażując się w rozmaite aktywności, rozwijają potrzebne kompetencje i wszystkimi zmysłami poznają otoczenie.

dziecko budujące kolorową wieżę z klocków

Zajęcia edukacyjne z elementami multisensoryki

Prowadzone przez nas zajęcia edukacyjne z elementami multisensoryki stymulują rozwój dziecka poprzez wiele kanałów. Dzieci, angażując wszystkie zmysły, poznają otoczenie za pomocą wzroku, słuchu, dotyku, smaku i węchu. Dzięki temu zaspokajają naturalną ciekawość, nabywając zarazem przydatne umiejętności – kreatywność, sprawność motoryczną i kompetencje społeczne.

 

Zajęcia tematyczne

Poszerzenie wiedzy o świecie, poznawanie zwierząt i roślin, poznawanie cech pór roku, uczenie się kolorów i kształtów, doświadczenia chemiczne.

Zajęcia plastyczne

Wykonywanie prac plastycznych - rozwijanie sprawności manualnej, wyobraźni, fantazji oraz poczucie estetyki; wykonywanie prac zgodnie z tematyką pory roku, święta itp.; wyklejanie papierem kolorowym oraz bibułą; lepienie z plasteliny; sensoryka; zabawa z origami; nauka podstaw rysowania; malowanie farbami.